Disclaimer voor rsartbruidsfotografie.nl 

RS-Art Photography, hierna te noemen RS-Art Bruidsfotografie, verleent u hierbij toegang tot rsartbruidsfotografie.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

RS-Art Bruidsfotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op rsartbruidsfotografie.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van RS-Art Bruidsfotografie.

Beperkte aansprakelijkheid

RS-Art Bruidsfotografie spant zich in om de inhoud van rsartbruidsfotografie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op rsartbruidsfotografie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RS-Art Bruidsfotografie

In het bijzonder zijn alle prijzen op rsartbruidsfotografie.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op rsartbruidsfotografie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RS-Art Bruidsfotografie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RS-Art Bruidsfotografie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RS-Art Bruidsfotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *